0577-62860666
page

Addasu

YMGYNGHORIAD CYNHWYSFAWR

Gan wneud eich profiad cynhyrchu yn syml ac yn ddi-dor, mae ein tîm o arbenigwyr yn cymryd amser i ddeall y gofynion penodol sydd eu hangen ar eich prosiect.O ddyluniad ac ymarferoldeb i ddeunydd a chost, rydym yn darparu arweiniad arbenigol ym mhob cam o'r cynhyrchiad.

PEIRIANNEG ADDASEDIG

Gan gefnogi eich angen am gynhyrchion amddiffyn trydanol wedi'u gwneud yn arbenigol ar gyfer eich marchnad, mae datrysiadau wedi'u teilwra wedi'u teilwra i ddarparu allbwn gyda chyflymder ac effeithlonrwydd.Gan ddefnyddio dros 70 o fowldiau a galluoedd prototeipio cyflym, rydym yn lleihau'r amser cynhyrchu hyd at 30%, gan arwain at gynhyrchion gwell ar ffrâm amser byrrach.

GWASANAETHAU ERAILL A GYNIGIR GAN MOREDAY

Siaradwch â'n Harbenigwr